Ekvador dating

Posted by / 16-Aug-2019 04:31

Ekvador dating

Moslimskí obchodníci priniesli islam a európski kolonialisti spolu v čase zámorských objavov bojovali o ovládnutie obchodu s korením na Molukách.Po troch a pol storočiach holandskej nadvlády získala Indonézia po druhej svetovej vojne nezávislosť.Indonézia, dlhý tvar Indonézska republika, je štát v juhovýchodnej Ázii a Oceánii tvorený 17 508 ostrovmi.S viac ako 230 miliónmi obyvateľov ide o štvrtý najľudnatejší štát sveta a takisto o štát s najväčším počtom obyvateľov hlásiacich sa k islamu.

Austronézania, ktorí v súčasnosti tvoria väčšinu populácie, migrovali do juhovýchodnej Ázie z Taiwanu. a s rozširovaním po súostroví začali vytláčať domorodé melanézske obyvateľstvo do oblastí na východe.Turbulentná moderná história krajiny bola ovplyvnená prírodnými katastrofami, korupciou, separatizmom, demokratizáciou a obdobiami prudkých ekonomických zmien.Obyvateľstvo súostrovia patrí k mnohým etnickým, jazykovým a náboženským skupinám.Ďalšie indonézske oblasti začali postupne preberať islam, ktorý sa do konca 16.storočia stal dominantným náboženstvom na Jáve a Sumatre.

ekvador dating-21ekvador dating-83ekvador dating-52